Norsk treteknikk - Miljøsaga

katalog


NB! Prisjustering ved valutaendringer på +/- 1,5 %

TILBUD!

Sag

Bandsag Wirex og Wimmer

Dobbeltkanter

Rammesag

Kløyvsag

Saglinjer

Tidligere sagmerker

Sagbruksutstyr

Båndsagblad

Tømmerbord og Material-avtaker

Hydraulisk stokkhåndtering

Metalldetektor

Rullebenk

Vendehake

Datastillverk

Høvel

Sorteringsbenk

Avlessingsramme

Slipe og Viggeutstyr

Slipemaskin/bandsagblad

Slipemaskin/Sirkelsagblad

Slipemaskin/Sagkjeder

Plansliper

Viggeapparater

Vaskemaskiner

Sponavsug, støvsamler, syklon

Dust Deputy

Super Dust Deputy

Avsug

Stålsykloner

Tilbehør

Fres, Spesialverktøy

Barkefres

Skulpturfres

Spesialverktøy

Laftefres

Håndholdt båndsag

Laft og Bygg

Skog

Utstyr til skog og tømmer

Tømmerhenger kran og tømmerklo

Vedutstyr

Teleskopsag/Stangsag/Ryddesag

Kantklipper

Snøutstyr

Motorsag

Verksted

Småbruk/Hagebruk

Slåmaskiner

Tohjuls traktor

Beltekjøretøy

Flishugger

Stolpebanker, Jordbor

Løvsugere - Løvblåsere

Kompostutstyr

Trimmertråd, Trimmerhode

Robotgressklipper

Silky

Trimmer/Ryddesag

Hekksaks

Ugressfjerner - Damp

Feiemaskin

Jordhakke

Vannpumpe

Hobbysnekkeren

Kurs og Arrangementer


KONTAKT OSS

Salgsbetingelser for forbruker

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere i Norge, samt Svalbard og Jan Mayen. Kundens ordrebekreftelse / bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen. Norsk Treteknikk AS følger gjeldende regler og anvendelsesområder i norsk forbrukerkjøpslov.

Garanti
Norsk Treteknikk gir vanlig garanti etter forbrukerkjøpsloven. Med normal garanti menes garanti for produksjonsfeil på leveringstidspunktet, eller produksjonsfeil som oppdages i løpet av de første to år. Industriutstyr har dog kun ett års garanti, herunder gis det et halv års garanti for montert elektronikk og data utstyr.

Garantien omfatter ikke:

  • Feilaktig montering eller bruk av feil komponenter.
  • Monterings- og demonteringskostnader.
  • Mangel på tildekking av elektrisk og elektronisk utstyr (vær oppmerksom på at alle former for elektrisk og elektronisk utstyr ikke er beregnet for å stå utildekket ute i all slags vær).
  • Reparasjonskostnader på annet verksted.
  • Kostnader for drifts stopp.
  • Elektronisk utstyr (slik som pelletsovn og data styringer) som er skadet som følge av elektriske svingninger og sjokk (lyn og lignende belastninger). Kunden er ansvarlig for å bevise at produkter som er skadet har vært tilstrekkelig beskyttet, eller ikke har vært utsatt for lynnedslag.
  • Fraktskade dekkes ikke av normal garanti. Ved mottakelse av varen er det kjøper / mottakers ansvar å sjekke varen for evt. fraktskader. Dette må da noteres på kvitteringen. Transportselskapet er ansvarlig dersom dette er gjort (les mer om dette, under reklamasjon og skade lenger nede i betingelsene).

Bestilling
Alle bestillinger via nettbutikkens handlesystem betraktes som bindende, med unntak av bestillinger på båndsag og større utstyr. Disse betraktes kun som bindende når kunde og selger begge har signert kontrakt for salget. For alle andre varer  mottar du en ordrebekreftelse / faktura på e-mail med all informasjon. Dersom du oppdager feil i ordrebekreftelse er det viktig at du gir oss beskjed så raskt som mulig, enten ved å fylle ut kontaktskjema, ringe eller skrive en e-post. Vær oppmerksom på at en del spam filter stopper ordrebekreftelsen som blir sendt til deg. Hvis du ikke mottar ordrebekreftelsen, send en mail.

Disse bestillingsbetingelsene gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til de to sistnevnte, må tas over telefon før ordreregisrering. Kunder utenfor Norges område må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.

Priser og informasjon.
Alle priser er eksklusiv 25% moms. Dersom skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon som kan være gitt i vår nettbutikk eller på annen måte i vår markedsføring. Vi tar forbehold for prisendringer, feil i priser, og teknisk info. Ved valuta svinginger på mer en 1,5 % på leverings tidspunkt for import varer, vil prisen bli vatura regulert selv om det er uinngått kjøps avtale.

Kredittsjekk
Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke kunder som velger å betale med faktura.

Forskuddsbetaling for førstegangskunder
For førstegangskunder gjelder kun forskuddsbetaling. Vi sender varen når innbetaling er registrert.

Depositum
Vi gjør oppmerksom på at dersom du handler varer for mer enn kr. 20.000 vil vi be om et depositum. Depositumet kan variere fra 10 - 60%. Dersom du benytter deg av angrefristen etter at varene er bestilt hos leverandør, mister du 10% av varens verdi.

Opplysninger om våre kunder I forbindelse med din bestilling kommer vi til å registrere opplysninger om deg. Vi bruker disse opplysningene utelukkende for å kunne levere de produkter og tjenester vi tilbyr, slik som fakturerings informasjon, evt. org. nr. og mobil telefon nr. og mail adresse. Vi deler aldri kunde informasjon med tredjepart!  Vi forplikter oss til å håndtere disse opplysingene konfidensielt, og i samsvar med personvernloven. Dersom du mottar uønsket reklame fra oss, eller uønsket informasjon og reklame fra en tredjepart som har anskaffet dine data gjennom oss, ber vi deg kontakte oss omgående.

Minimumsalder:
For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg. Dersom en mindreåring handler i vår nettbutikk har foresatte full angrefrist men må dekke evt. fraktkostnader tur / retur og et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

Leveringstid
Vi importerer varer fra produsenter fra mange land i verden. Derfor kan leveringstiden variere dersom vi er tomme på lager.

Dine angre og returrettigheter
Angrerett når du har motatt vare eller bestilt en tjeneste
Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du kan, uten å oppgi en grunn, sende tilbake de varene du har mottatt. Da må du betale transportkostnadene tur / retur.

Hvordan angre
Hvis du vil benytte deg av angreretten, er det viktig at du gir beskjed til oss, enten ved å  ringe, eller skrive en e-post. Sørg også for å legge ved kontonummeret ditt. Vi anbefaler at du sender det på mail. Vi gjør oppmerksom på at å la være å hente en vare, enten på posten, eller på fraktterminal, ikke anses som benyttelse av angreretten. Det er derfor viktig at du henter ut pakken, og følger rutinen beskrevet ovenfor.

Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) betaler du selv for returkostnadene, i henhold til lov om angrerett. Sørg for at varen er pakket forsvarlig for å unngå transportskader. Vi gjør oppmerksom på at pakker som sendes til oss som oppkrav, vil bli avvist og komme i retur til avsender. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank - eller postgirokontonummer i mail to oss, så har du pengene raskt på din konto.


OBS! Returvarer må ikke sendes i oppkrav!

Varene byttes eller tilbakekjøpes hvis følgende vilkår oppfylles

  • Varen må være ubrukt, ikke ødelagt eller skadet.
  • Orginalforpakningen er uskadet. Oljer og kjemikalier hvor forseglingen er brutt, byttes ikke.
  • Original faktura må fremlegges.

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må returneres.

Angrerett ved påbegynt tjenesteyting
Ved tjenesteyting: Du kan fortsatt angre! Men merk deg, at du som kunde da må dekke de påbeløpte kostnader for tjenestetimer og materiell, opp til tidspunktet der leverandøren av tjenesten mottok skriftlig notat fra deg som kunde, om at du ønsker å benytte angreretten.

Reklamasjon og skade
Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten på en vare er det viktig at du gir beskjed til oss, enten ved å fylle ut kontaktskjema på vår nettside, ringer eller skriver en e-post. Vi vil gjerne hjelpe deg!

I i henhold til Kjøps- og forbrukerkjøpsloven forbeholder Norsk Treteknikk AS seg retten til å undersøke produktet for å avgjøre årsaken til relamasjonen, og til å forsøke å rette opp mangelen opptil to ganger.

OBS! Ved mottak av gods er det kundens ansvar å undersøke om det har oppstått evt. transportskader.

OBS! Ved skader skal det ikke kvitteres for mottak før speditøren har notert skaden. Dette er viktig da det ellers ikke ytes erstatning. Ved transportskader skal kravet for å dekke dette rettes mot speditøren, ikke mot Norsk Treteknikk AS. Vi bistår kunden ved transportskader.

Uavhentede varer
Uavhentede pakker hos Posten og div. fraktterminal: Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å oppheve avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken. Uteblir betaling vil saken bli oversendt til inkasso.
  Dersom ikke annet er avtalt, så sender vi varene enten med Bring eller Schenker.  Vi velger det beste og rimligste alternativ. Dersom speditøren ikke får kontakt med deg eller du ikke er tilstede ved levering, og manglende kontakt ikke er forskylt av Norsk Treteknikk AS, vil varen returneres til speditørens lokale lager. Du vil da bli belastet med lagerleie og vil i tillegg overta risikoen for varene. Uteblir betaling vil saken bli oversendt til Inkasso.

OBS!  Vi gjør oppmerksom på at å la være å hente en vare, enten på posten eller på frakt terminal, ikke anses som benyttelse av angrerett.

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

 


Kundeservice Sagbrukutstyr Fres Skog Hagebruk Hobbysnekkeren
Service og kvalitet Bandsagblad Barkefres Laft og bygg
Slåmaskiner Hobbysnekkeren
Kurs og opplæring Tømmerbord
Laftefres Utstyr til skog og tømmer
Tohulstraktor

Youtube Hydr. stokkhåndtering
Skulpturfres Tømmerhenger Beltekjøretøy
Katalog Metalldektor Spesialverktøy Vedutstyr Flishugger

Om oss Tørrkløyve Håndholdt bandsag Silky Jordbor
Rullebord Kantklipper Løvsuger
Vendehake Kappsag Kompostutstyr
Datastillverk Snøutstyr Trimmertråd

Kantfres

Robotgressklipper

* Norsk treteknikk AS * c/o Jens Kr. Berglund * Setesdalsvn. 417 * 4619 Mosby * Tlf. 450 39 404 *

Nettbutikk / publiseringsløsning © WebBusiness AS 2020